ARTWORK > Squares

"Mellow Yellow"
"Mellow Yellow"
acrylic
12x12"
2017